Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Stofzuigerhuis Eltronos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Stofzuigerhuis Eltronos komen. Stofzuigerhuis Eltronos heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Stofzuigerhuis Eltronos gecontroleerd of goedgekeurd. Stofzuigerhuis Eltronos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Stofzuigerhuis Eltronos 2013.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stofzuigerhuis Eltronos worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.